Get Adobe Flash player

Info

ET ARBEID FOR BARNA SOM BOR I SLUMMEN

Definisjon på slum er fattigdom sammen med kriminalitet.

Dette prosjektet er for barn i et slumområde i en av São Paulo’s forsteder. (São Paulo sentrum har ca. 12 mill. innbyggere og storbyen São Paulo har ca. 22 mill. Staten São Paulo ca. 40 mill.) Slumområde ”Vila Estaçao” som ligger ved jernbanen, er stadig i utvikling. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye folk der bor, men det er antydet ca. 2000 voksne og 1500 barn. Det er antagelig enda flere som bor der, for det er så mange som ikke er registrert. Behovene er i alle fall uendelige og mulighetene mange, for å hjelpe disse menneskene som lever under slike fattigslige omgivelser.

Det er jo en årsak til at de bor i slummen. Mange av dem som bor i slummen her i São Paulo kommer fra andre steder i landet. De har hørt at São Paulo er industriens hjerte, og regner med at de skal få arbeid her. Men det er ikke enkelt. Dermed havner de i slummen og har ikke store muligheten for et bedre liv. Ellers er det mange som er oppvokst i slum og fattigdom, og det er vel det største problemet. Er du oppvokst i en slum, skal det mye til for å komme ut av det livet. De får lite skolegang, altså ikke noe utdannelse som teller, og dermed svært liten mulighet til en jobb som kan hjelpe dem opp av nøden. Denne fattigdommen fører så mye med seg.

Det er skoleplikt i landet, men mange henger likevel etter. I slummen er det utrolig mange analfabeter. Dette gjelder mest foreldregenerasjonen. Og når en ikke kan lese og skrive, er det enda vanskeligere å få jobb. Dermed er det svært lite hjelp barna kan få hjemme i forbindelse med skolegangen. Selv om skolen er gratis, må de betale skolemateriale og uniformer selv.
Det er, som sagt, vanskelig å få seg jobb, men vi må vel være ærlige å si at det også er mange som ikke vil jobbe. Men heldigvis er det noen som står på og får seg en jobb. Det som imponerer, er at mange er flinke å finne på ting å selge. Reiser du med toget, må du regne med å treffe på flere av disse selgerne. De selger for eksempel, hjemmestrikkede hårbånd, sjokolade, drikke, kulepenner og det meste. Dessverre er det og flere barn som selger forskjellige ting på toget. De kan bli holdt hjemme fra skolen for å være med å selge. Men det verste er, at en del av barna blir sendt inn til sentrum i São Paulo for å selge narkotika. Vi kjenner til foreldre og besteforeldre som sender barna inn for å selge. Dette griper oss veldig. Og det er klart at det gjør det lettere for barna å gjøre seg bruk av narkotika selv.

Alkohol- og stoffmisbruk gjør at kriminaliteten er ganske stor. Det er mange som er alkoholikere og stoffmisbrukere. Narkotika er nok mest brukt blant ungdommen, men alkoholmisbruket er veldig stort blant foreldrene. Alkoholen her er svært billig og lett å få tak på. Det er utrolig mange barer inne i slummen. Der ser en foreldre, spesielt fedre, som sitter mer eller mindre hele dagen og drikker. Dermed blir barna ofte overlatt til deg selv. En del tilfeller ser vi også at barna velger å flytte på gata, pga. dårlige forhold i hjemmet. Når vi har vært og snakket med gatebarna, sier barna at de ikke orker å bo hjemme. Det er for mye vold i hjemmet. Familiestrukturen er vanskelig og ustadig.

Vårt ønske er å forhindre gatebarn, gi barna et godt liv og være med å ”bygge hele mennesket”. Skal vi makte dette, må vi ta tak i hele familien. Vi må begynne med barna, men det er viktig at hele familien blir med i oppgaven om å hjelpe barna frem til et bedre liv.

Hvor skal vi begynne????
Behovene er som nevnt store, og utfordringene uendelige. Men vi vil gjøre det vi kan!! Vi selv kjenner oss små med tanke på denne store oppgaven. Det er ikke noen andre som driver sosialt arbeid i dette slumområde. Men da er det godt at vi har medhjelpere i Norge som vil være med å hjelpe alle disse barna og familiene til en bedre fremtid. Skal barna få en bedre fremtid, må de løftes opp på et annet nivå. De må gå på skole, få hjelp til lekselesing, bygges opp i forhold til selvbilde, kjenne seg elsket, osv. Dette kan vi sammen få være med om.

Dagsenteret
Vi startet opp i slummen nov. 2001, men i februar 2005 flyttet vi inn i nye og flotte lokaler som ligger 3 km. fra slummen. Barna hentes og bringes med buss hver dag.

De nye lokalene inneholder 8 rom til aktiviteter, og det gjør det lettere å jobbe i grupper. Det fungerer kjempebra. Det gjør det lettere å få kontakt med den enkelte, følge dem opp og å undervise dem.
Vi har 120 barn mellom 6 – 12 år, som er hos oss hver dag fra mandag til fredag. Vi deler dem opp i to grupper, 60 om formiddagen og 60 om ettermiddagen. Ellers har vi ca. 40 tenåringer fra 12 – 15 år, som er hos oss tre dager i uken og ungdomsgruppe fra 15-18 år, som og er her tre dager i uka.

DAGENS PROGRAM
For at dere skal få et inntrykk av dagen deres på daghjemmet, forteller vi litt fra en vanlig dag.
Den første gruppa hentes i slummen og begynner hos oss kl. 08.00 og blir til kl. 11.30. Da må de hjem for å gjøre seg klar til å gå på skolen. Den andre gruppa begynner kl. 13.00, etter at de har vært på skolen, og blir hos oss til kl. 16.30. De har samme program, bortsett fra at de starter med middag og avslutter med lunsj.
Vi starter dagen med frokost der de får brød og drikke. Da sitter de fordelt i to rom, fordi vi ikke har fått oss spisesal enda.
Etter frokost med påfølgende tannpuss, er det tid for møtesamling.                                  Så er det aktiviteter fra kl. 09.00 – 11.00.
Vi har et flott musikkopplegg. For tiden har alle barna og tenåringene musikkundervisning. Mange spiller blokkfløyter, mens andre spiller blåseinstrumenter av forskjellig slag. Vi har tuba, trombone, sax, trompet, klarinett og fløyte.

Lekerommet er i stadig bruk.

Vi har et stort uteareal, som blir brukt mye. Barna elsker å være ute og leke, sparke fotball og andre ballspill.
Her er stort sett mye varmere ute enn inne. Husene er ikke isolerte og blir derfor ofte kalde.
Sport er alltid populært.

Sport er veldig populært også. alle barna er på et sportsenter to dager i uka. Der deltar de i forskjellige sportsaktiviteter.

Leksehjelp er også nødvendig. Mange sliter med skolen og kan verken lese eller skrive. De trenger mye oppfølging. Flere av foreldrene er analfabeter, og dermed kan de ikke hjelpe barna med leksene. Vi har god kontakt med den offisielle skolen og vi samarbeider om skolebiten. Skolen gir positiv tilbakemelding om at de merker stor forskjell på de barna som er på dagsenteret og de andre.

Vi har ansatt en pedagog, som har til hovedoppgave å ta seg av de som ikke kan lese og skrive. Vi har som mål at alle skal lære seg å lese og skrive. Ellers har hun det pedagogiske ansvaret for prosjektet.
Biblioteket er blitt bra. Vi har vært heldige å få en god del bøker. Barna bruker det flittig.

Psykologen samtaler med barna, følger dem opp og er med å styrke deres selvbilde. Mange av barna sliter med sine relasjoner. Noen lever i familier der alkohol og stoff er en del av hverdagen, andre sliter med redsel og angst. En del av barna får ukentlige samtaler med psykologen, men alle har sine faste samtaler med henne. Hun er også med på hjemmebesøkene vi gjør hver uke. Vi prøver å jobbe sammen med foreldrene og skolen.

Familiearbeidet går framover. Foruten de ukentlige hjemmebesøkene, har vi foredrag for foreldrene. Vi har hygiene, familieplanlegging og andre nyttige tema som vi arbeider med. Vi ser det veldig nødvendig å samarbeide med familiene slik at vi sammen kan gjøre barnas framtid bedre.

Sosialarbeideren tar seg mer av å følge opp familien til barna. Hun er også med på en del hjemmebesøk.

Dataundervisning er veldig populært.

TENÅRINGENE har eget opplegg. De får data- og musikkundervisning, sport, forskjellige andre aktiviteter, samtaler med psykolog og ellers det vanlige opplegget med mat, møtesamling og hygiene.

UNGDOMSKURS. Når tenåringene blir 15 år, får de begynne på et jobbforberedende kurs. Det er for de mellom 15 og 18 år, som varer ett år. Fra de er 16 kan de få seg jobb som lærling, og dette kurset er med å hjelpe dem på veien ut i arbeidslivet.
De får og tilbud om andre kurs. Som data, språk, turisme, bilmekaniker osv.

ØKONOMI
Prosjektet drives på bakgrunn av innsamlede midler. Det er bygd opp rundt en fadderordning, men vi er også avhengig av støtte utenom. Heldigvis er det noen skoler, barnehager, enkeltpersoner og lag som stiller opp. Vi er svært takknemlig for det.

Det beste er at vi allerede ser store forbedringer i forhold til arbeidet. Barna har en fin utvikling og de trives veldig godt. Vi har lang venteliste for å komme inn på prosjektet.

Nå er vi nettopp kommet i gang med å bygge industrikjøkken, verksted og spisesal. Dette vil bli brukt i den daglige driften og til kursvirksomhet. I tillegg vil det gi mulighet til utleie for å få litt inntekter.

Vi har ingen administrasjonsutgifter og alle midler går uavkortet til prosjektet. Stiftelsen Livets Tre er registrert i Brønnøysund registeret. Ellers er prosjektet registrert i Brasil og regnskapet innleveres månedlig til et regnskapskontor.

Calendar
September 2021
M T W T F S S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Support